home | over Band.nl | info voor bands | links | Powered by Pasadena

Egerlander Kapel

Deze kapel speelt voornamelijk de typische Egerländer muziek. Deze volksmuziek geniet vooral grote bekendheid in Duitsland en komt van oorsprong uit Tsjechië. De kapel heeft een groot aantal nummers (Polka's en walsen e.d.) van de bekende

koning van de Egerländer muziek - Ernst Mosch - in hun programma en treden hiermee regelmatig op in binnen- en buitenland. Vooral op feesten en partijen en andere evenementen wordt deze groep veelvuldig ingezet. Zij brengen naast de originele Egeländer muziek ook Tiroler muziek.

Bijzonderheden

  • De Alpenspitzen hebben in hun programma diverse acts, waarbij de koeienbellen een belangrijke plaats innemen. Een hoogtepunt van de avond is de muzikale koe, waardoor de Kapel zeer bekend is geworden.