home | over Band.nl | info voor bands | links | Powered by Pasadena

Krontjong Ensemble

Krontjong muziek ontstond in de zestiende eeuw in Nederlands-Indie. Het was een synthese van Portugese, Nederlandse, Maleise, Javaanse en Soendanese volksmuziek. Bij krontjong (klanknabootsing van de gitaar) vormen viool, fluit en zang het hoofdthema.

Bijzonderheden

  • traditioneel, een hele aparte stijl van muziek die zeker doorgezet moet worden